Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
anywhere
4606 0c7a
Reposted byrealmeannikafloodHappygoluckypraia
anywhere
Nevermind..
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
anywhere
0350 b1d0 500
anywhere
Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy?
anywhere
Reposted fromottopilotto ottopilotto viaapic apic
anywhere
0385 e8b3 500
Reposted byesiie esiie
anywhere
9794 cc13
Reposted frompsychotyczna psychotyczna viamarysia marysia
anywhere
7646 395d
anywhere
5650 67a8
Reposted frommarysia marysia viarevalie revalie
anywhere
8042 b266
Reposted fromnadelle nadelle viaOFFka OFFka
anywhere
5829 d7ab
Reposted fromhaszek haszek viakoszatniczka koszatniczka
anywhere
6308 0789 500
anywhere
Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami.
— Jedna taka szansa na sto
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaapic apic
anywhere
Czekaj na właściwy moment, na tego mężczyznę, który sprawi, że twoje życie upije się miłością.
— Janusz Leon Wiśniewski
anywhere
7360 f48e
Reposted fromweightless weightless viaapic apic
anywhere
7444 f660
sleeping outside with you
Reposted fromhajskul hajskul viaapic apic
anywhere
2644 1d9d 500
Tags: windowsill
anywhere
1268 326b 500
Tags: zaplątani
Reposted byAnarrielzouzailovegreen
anywhere
8588 3c35 500
Reposted bymyslnadzisdodacsokDreamingOutLoudTangledUplotteekeeplookingRenfosrulletkafinnyininascorpixptasheqdaytripper
anywhere
4970 4f97
Reposted fromclitoris clitoris viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...